Między wsparciem rodziny a ochroną dziecka przed krzywdzeniem – rola, zadania, dylematy etyczne asystentów rodziny

24-26 września 2020 r. 

https://asystentrodziny.ujd.edu.pl